9ος Πίνακας Αποφάσεων Ε.Π.Ζ. 2017

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                                                     

ΔΗΜΟΣ  ΠΕΝΤΕΛΗΣ                                                                                            ΜΕΛΙΣΣΙΑ 25-9-2017

ΕΠΙΤΡΟΠΗ  ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ  ΖΩΗΣ

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

ΚΑΤΑ ΤΗΝ  9η/22-9-2017  ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤHΣ

Α/Α

ΑΠΟΦΑΣΗΣ

ΘΕΜΑΤΑ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ

40/2017

1.    Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για την λήψη κανονιστικής απόφασης  με θέμα: «Εγκατάσταση και λειτουργία της φωτεινής σηματοδότησης διάβασης πεζών  στην οδό Πηγής πριν την συμβολή  της με την οδό Αναπήρων Πολέμου της Δ.Κ. Μελισσίων του Δήμου Πεντέλης» (Εισήγηση Δ/νσης Περιβάλλοντος Πολεοδομίας & Λειτουργιών Πόλης και Τεχνική Έκθεση Περιφέρειας Αττικής / Γενικής Διεύθυνσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού και Υποδομών).

ΟΜΟΦΩΝΑ

41/2017

2.    Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για την λήψη κανονιστικής απόφασης  με θέμα: «Χωροθέτηση θέσης στάθμευσης οχημάτων ΑΜΕΑ επί της οδού Σερίφου 45 της Δ.Κ. Μελισσίων του Δήμου Πεντέλης» (Εισήγηση  και Τεχνική Έκθεση - Μελέτη 11/2017  Δ/νσης Περιβάλλοντος Πολεοδομίας & Λειτουργιών Πόλης).

ΟΜΟΦΩΝΑ

42/2017

3.    Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για την λήψη κανονιστικής απόφασης  με θέμα: «Παραχώρηση χρήσης κοινόχρηστου χώρου για ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων έμπροσθεν καταστήματος μαζικής εστίασης επί της οδού Αλ. Παναγούλη στη Δ.Κ. Μελισσίων του Δήμου Πεντέλης» (Εισήγηση  και Τεχνική Έκθεση - Μελέτη 12/2017  Δ/νσης Περιβάλλοντος Πολεοδομίας & Λειτουργιών Πόλης).

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

7 ΥΠΕΡ –

       1  ΚΑΤΑ

(ΤΖΟΥΜΑΚΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ)

 

43/2017

4.    Εισήγηση  προς το Δημοτικό Συμβούλιο για την κοπή ή μη ενός (1) δένδρου (αλμυρίκι) στο πεζοδρόμιο επί της οδού Σπύρου Μπέγκα 8 της Δ.Κ. Μελισσίων  (Εισήγηση αριθ. πρωτ. 12122/2017 Δ/νσης Υποδομών, Διοικητικής Υποστήριξης, Καθαριότητας & Πρασίνου).

ΟΜΟΦΩΝΑ

44/2017

5.    Παραχώρηση Πλατείας Αγίου Γεωργίου της Δ.Κ. Μελισσίων για εκδήλωση της Αθλητικής Νεανικής Ακαδημίας «Ο ΑΘΛΟΣ» την 23-9-2017.

ΟΜΟΦΩΝΑ

                                          

                                            Ο  ΔΗΜΑΡΧΟΣ

                                               ΣΤΕΡΓΙΟΥ – ΚΑΨΑΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Top