Αποφάσεις Δ.Σ. Ο.Π.Α.Θ.

71/2017

Επισυνάπτεται η απόφαση όπως αναφέρεται στον "Πίνακα 8ης συνεδρίασης ΔΣ ΟΠΑΘ 2017"

Συνημμένα:
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (apof ds opath 71 2017 ada.pdf)apof ds opath 71 2017 ada.pdf[ ]285 kB

70/2017

Επισυνάπτεται η Απόφαση όπως αναφέρεται στον "Πίνακα 7ης/2017 συνεδρίασης ΔΣ ΟΠΑΘ"

Συνημμένα:
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (apof ds opath 70 2017 ada.pdf)apof ds opath 70 2017 ada.pdf[ ]228 kB

69/2017

Επισυνάπτεται η Απόφαση όπως αναφέρεται στον "Πίνακα 7ης/2017 συνεδρίασης ΔΣ ΟΠΑΘ"

Συνημμένα:
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (69_apof ds opath 2017 ada.pdf)69_apof ds opath 2017 ada.pdf[ ]229 kB

68/2017

Επισυνάπτεται η Απόφαση όπως αναφέρεται στον "Πίνακα 7ης/2017 συνεδρίασης ΔΣ ΟΠΑΘ"

Συνημμένα:
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (68_apof ds opath 2017 ada.pdf)68_apof ds opath 2017 ada.pdf[ ]224 kB

67/2017

Επισυνάπτεται η Απόφαση όπως αναφέρεται στον "Πίνακα 7ης/2017 συνεδρίασης ΔΣ ΟΠΑΘ"

Συνημμένα:
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (67_apof ds opath 2017 ada.pdf)67_apof ds opath 2017 ada.pdf[ ]225 kB
Top