Αποφάσεις Δ.Σ. Ο.Π.Α.Θ.

109/2017

Επισυνάπτεται η απόφαση όπως αναφέρεται στον "Πίνακα 11ης συνεδρίασης ΔΣ ΟΠΑΘ 2017"

Συνημμένα:
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (apof ds opath 109 2017 ada.pdf)apof ds opath 109 2017 ada.pdf[ ]333 kB

108/2017

Επισυνάπτεται η απόφαση όπως αναφέρεται στον "Πίνακα 11ης συνεδρίασης ΔΣ ΟΠΑΘ 2017"

Συνημμένα:
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (apof ds opath 108 2017 ada.pdf)apof ds opath 108 2017 ada.pdf[ ]334 kB

107/2017

Επισυνάπτεται η απόφαση όπως αναφέρεται στον "Πίνακα 11ης συνεδρίασης ΔΣ ΟΠΑΘ 2017"

Συνημμένα:
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (apof ds opath 107 2017 ada.pdf)apof ds opath 107 2017 ada.pdf[ ]335 kB

106/2017

Επισυνάπτεται η απόφαση όπως αναφέρεται στον "Πίνακα 11ης συνεδρίασης ΔΣ ΟΠΑΘ 2017"

Συνημμένα:
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (apof ds opath 106 2017 ada.pdf)apof ds opath 106 2017 ada.pdf[ ]341 kB

105/2017

Επισυνάπτεται η απόφαση όπως αναφέρεται στον "Πίνακα 11ης συνεδρίασης ΔΣ ΟΠΑΘ 2017"

Συνημμένα:
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (apof ds opath 105 2017 ada.pdf)apof ds opath 105 2017 ada.pdf[ ]339 kB
Top