Αποφάσεις Δ.Σ. Ο.Π.Α.Θ.

28/2018

Επισυνάπτεται η Απόφαση όπως αναφέρεται στον "Πίνακας 1ης συνεδρίασης Δ.Σ. ΟΠΑΘ 2018"

Συνημμένα:
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (28_dsopath2018ada.pdf)28_dsopath2018ada.pdf[ ]352 kB

27/2018

Επισυνάπτεται η Απόφαση όπως αναφέρεται στον "Πίνακας 1ης συνεδρίασης Δ.Σ. ΟΠΑΘ 2018"

Συνημμένα:
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (27_dsopath2018ada.pdf)27_dsopath2018ada.pdf[ ]352 kB

26/2018

Επισυνάπτεται η Απόφαση όπως αναφέρεται στον "Πίνακας 1ης συνεδρίασης Δ.Σ. ΟΠΑΘ 2018"

Συνημμένα:
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (26_dsopath2018ada.pdf)26_dsopath2018ada.pdf[ ]352 kB

25/2018

Επισυνάπτεται η Απόφαση όπως αναφέρεται στον "Πίνακας 1ης συνεδρίασης Δ.Σ. ΟΠΑΘ 2018"

Συνημμένα:
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (25_dsopath2018ada.pdf)25_dsopath2018ada.pdf[ ]352 kB

24/2018

Επισυνάπτεται η Απόφαση όπως αναφέρεται στον "Πίνακας 1ης συνεδρίασης Δ.Σ. ΟΠΑΘ 2018"

Συνημμένα:
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (24_dsopath2018ada.pdf)24_dsopath2018ada.pdf[ ]352 kB
Top