Προϋπολογισμός Ο.Κ.Π.Α.

Πίνακες υλοποίησης προϋπολογισμού Ο.Κ.Π.Α. - μηνός Απριλίου 2017

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του Ν.4305/2014. άρθρο 15 σας  επισυνάπτουμε τους αναρτημένους πίνακες εσόδων-εξόδων της υλοποίησης του προϋπολογισμού του ΝΠΔΔ Ο.K.Π.Α. του Δήμου Πεντέλης, μηνός ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2017, όπου φαίνεται η πορεία  εκτέλεσης.

Συνημμένα:
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (ApolOKPAesodon_04_17.pdf)ApolOKPAesodon_04_17.pdf[ ]217 kB
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (ApolOKPAexodon_04_17.pdf)ApolOKPAexodon_04_17.pdf[ ]356 kB

Πίνακες υλοποίησης προϋπολογισμού Ο.Κ.Π.Α. - μηνός Μαρτίου 2017

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του Ν.4305/2014. άρθρο 15 σας  επισυνάπτουμε τους αναρτημένους πίνακες εσόδων-εξόδων της υλοποίησης του προϋπολογισμού του ΝΠΔΔ Ο.K.Π.Α. του Δήμου Πεντέλης, μηνός ΜΑΡΤΙΟΥ 2017, όπου φαίνεται η πορεία  εκτέλεσης.

Συνημμένα:
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (ApolOKPAesodon_03_17ada.pdf)ApolOKPAesodon_03_17ada.pdf[ ]216 kB
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (ApolOKPAexodon_03_17ada.pdf)ApolOKPAexodon_03_17ada.pdf[ ]356 kB

Πίνακες υλοποίησης προϋπολογισμού Ο.Κ.Π.Α. - μηνός Φεβρουαρίου 2017

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του Ν.4305/2014. άρθρο 15 σας  επισυνάπτουμε τους αναρτημένους πίνακες εσόδων-εξόδων της υλοποίησης του προϋπολογισμού του ΝΠΔΔ Ο.K.Π.Α. του Δήμου Πεντέλης, μηνός ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2017, όπου φαίνεται η πορεία  εκτέλεσης.

Συνημμένα:
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (ApolOKPAesodon_02_17.pdf)ApolOKPAesodon_02_17.pdf[ ]215 kB
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (ApolOKPAexodon_02_17.pdf)ApolOKPAexodon_02_17.pdf[ ]357 kB

Πίνακες υλοποίησης προϋπολογισμού Ο.Κ.Π.Α. - μηνός Ιανουαρίου 2017

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του Ν.4305/2014. άρθρο 15 σας  επισυνάπτουμε τους αναρτημένους πίνακες εσόδων-εξόδων της υλοποίησης του προϋπολογισμού του ΝΠΔΔ Ο.K.Π.Α. του Δήμου Πεντέλης, μηνός ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2017, όπου φαίνεται η πορεία  εκτέλεσης

Συνημμένα:
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (ApolOKPAesodon_01_17.pdf)ApolOKPAesodon_01_17.pdf[ ]212 kB
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (ApolOKPAexodon_01_17.pdf)ApolOKPAexodon_01_17.pdf[ ]336 kB

Πίνακες υλοποίησης προϋπολογισμού Ο.Κ.Π.Α. - μηνός Δεκεμβρίου 2016

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του Ν.4305/2014. άρθρο 15 σας  επισυνάπτουμε τους αναρτημένους πίνακες εσόδων-εξόδων της υλοποίησης του προϋπολογισμού του ΝΠΔΔ Ο.K.Π.Α. του Δήμου Πεντέλης, μηνός ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016, όπου φαίνεται η πορεία  εκτέλεσης

Συνημμένα:
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (Apol okpa esodon 12 2016 ada.pdf)Apol okpa esodon 12 2016 ada.pdf[ ]222 kB
Top