Ανακοινώσεις - Προκηρύξεις ΟΚΠΑ

Συλλογή προσφορών για τις υπηρεσίες δακτυλογράφησης του Ν.Π.Δ.Δ. Ο.Κ.Π.Α.

Προσφορές γίνονται δεκτές μέχρι και την 14/08/2017 ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:00 στο πρωτόκολλο του ΝΠ, στην διεύθυνση Σκιάθου 5 & Μπακογιάννη 1 Μελίσσια Τ.Κ. 15127. Πληροφορίες δίνονται από την έδρα του ΝΠ στο τηλέφωνο 210 8100884, όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, υπεύθυνη κ. Καριπίδου Μαρία.

Για την κατάθεση των οικονομικών προσφορών θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί αποκλειστικά το συνημμένο έντυπο οικονομικής προσφοράς.

Συλλογή προσφορών για αντικατάσταση πλακιδίων στα ΚΑΠΗ του Δήμου Πεντέλης

Προσφορές γίνονται δεκτές μέχρι και την 21/07/2017 ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00 στο πρωτόκολλο του ΝΠ, στην διεύθυνση Σκιάθου 5 & Μπακογιάννη 1 Μελίσσια Τ.Κ. 15127. Πληροφορίες δίνονται από την έδρα του ΝΠ στο τηλέφωνο 210 8100884, όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, υπεύθυνη κ. Καριπίδου Μαρία.

Παράταση Ωραρίου υποβολής αιτήσεων και δικαιολογητικών για τους Παιδικούς και Βρεφονηπιακούς Σταθμούς του Δήμου Πεντέλης

Την Τετάρτη 07/06/2017 καθώς και την Πέμπτη 08/06/2017, οι ώρες υποδοχής κοινού θα ακολουθούν το διευρυμένο ωράριο 07:30 έως 18:00.

Πληροφορίες και διευκρινήσεις παρέχονται από το www.okpa.gr , www.penteli.gov.gr , www.eetaa.gr , καθώς και στο τηλέφωνο 210 8032 722

Συλλογή προσφορών για την παροχή υπηρεσιών μεταφοράς ωφελουμένων των δομών του Ν.Π.Δ.Δ.

Προσφορές γίνονται δεκτές μέχρι και την 06/06/2017 ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00 στο πρωτόκολλο του ΝΠ, στην διεύθυνση Σκιάθου 5 & Μπακογιάννη 1 Μελίσσια Τ.Κ. 15127. Πληροφορίες δίνονται από την έδρα του ΝΠ στο τηλέφωνο 210 8100884, όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, υπεύθυνη κ. Καριπίδου Μαρία.

Top