Ανακοινώσεις

Πρόσκληση στην 4η συνεδρίαση Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Παρακαλείσθε να προσέλθετε την Παρασκευή 1η Μαρτίου 2013,και ώρα 18:00 μ.μ στο Διασχολικό Αθλητικό Κέντρο  Μελισσίων, Υψηλάντου 7 & Παναγούλη στον 1ο όροφο, για την 4η τακτική συνεδρίαση του Δ.Σ του Ν.Π.Δ.Δ της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/7.6.2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», για συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα θέματα, όπως αναφέρονται στο επισυναπτόμενο αρχείο.

Συνημμένα:
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (ProsklisiBsxolepit2.pdf)ProsklisiBsxolepit2.pdf[ ]52 kB

Πρόσκληση 2ης τακτικής συνεδρίασης Σχολικής Επιτροπής Β΄βάθμιας εκπαίδευσης

Παρακαλείσθε να προσέλθετε την Δευτέρα 28 Ιανουαρίου  2013,και ώρα 18:30 μ.μ στο Διασχολικό Αθλητικό Κέντρο  Μελισσίων, Υψηλάντου 7 & Παναγούλη στον 1ο όροφο, για την 2η τακτική συνεδρίαση του Δ.Σ του Ν.Π.Δ.Δ της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης έτους 2013, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/7.6.2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» ,για συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα παρακάτω θέματα:

Συνημμένα:
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (Prosklisi2hsSynedriasisSxolEpitB.pdf)Prosklisi2hsSynedriasisSxolEpitB.pdf[ ]52 kB
Διαβάστε περισσότερα: Πρόσκληση 2ης τακτικής συνεδρίασης Σχολικής Επιτροπής Β΄βάθμιας εκπαίδευσης

Πρόσκληση στην 2η συνεδρίαση της Σχολικής Επιτροπής Α΄βάθμιας εκπαίδευσης

Παρακαλείσθε να προσέλθετε τη  Δευτέρα   21 Ιανουαρίου  του 2013 και ώρα 18.00 μ.μ στο Διασχολικό Αθλητικό Κέντρο Μελισσίων, Υψηλάντου  & Παναγούλη στον 2ο όροφο, για τη τακτική συνεδρίαση του Δ.Σ του Ν.Π.Δ.Δ της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/7.6.2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης –Πρόγραμμα Καλλικράτης», για συζήτηση και λήψη απόφασης  για το παρακάτω θέμα:

Έγκριση 2ου Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας Πρόχειρου διαγωνισμού για την προμήθεια Πετρελαίου Θέρμανσης έτους
2013 για τις ανάγκες των σχολικών κτιρίων Πρωτοβάθμιας  Εκπαίδευσης του Δήμου Πεντέλης με κριτήριο
κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή.

Συνημμένα:
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (Prosklisi2hsynedAsxol.pdf)Prosklisi2hsynedAsxol.pdf[ ]38 kB

Κλήρωση μελών επιτροπών διενέργειας διαγωνισμών για τη Σχολική Επιτροπή Β΄βάθμιας εκπαίδευσης - έτος 2013

Η Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Πεντέλης την Πέμπτη 17/1/2013 και ώρα 10:00πμ  θα διεξάγει κλήρωση για την ανάδειξη των τακτικών και αναπληρωματικών μελών που θα συγκροτήσουν τις κάτωθι επιτροπές:

Συνημμένα:
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (MeliEpitropongiaSE2013.pdf)MeliEpitropongiaSE2013.pdf[ ]53 kB
Διαβάστε περισσότερα: Κλήρωση μελών επιτροπών διενέργειας διαγωνισμών για τη Σχολική Επιτροπή Β΄βάθμιας εκπαίδευσης -...

Πρόσκληση 16ης συνεδρίασης Σχολικής Επιτροπής Β΄βάθμιας εκπαίδευσης

Παρακαλείσθε να προσέλθετε την Τετάρτη 12 Δεκεμβρίου 2012, και ώρα 19:00 μ.μ. στο Διασχολικό Αθλητικό Κέντρο Μελισσίων, Υψηλάντου 7 & Παναγούλη στον 1ο όροφο, για την 16η τακτική συνεδρίαση του Δ.Σ του Ν.Π.Δ.Δ της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης έτους 2012, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/7.6.2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» ,για συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα παρακάτω θέματα:

Διαβάστε περισσότερα: Πρόσκληση 16ης συνεδρίασης Σχολικής Επιτροπής Β΄βάθμιας εκπαίδευσης
Top