Ανακοινώσεις

Πρόσκληση 6ης/2015 συνεδρίασης Σχολικής Επιτροπής Α΄βάθμιας εκπαίδευσης

Παρακαλείσθε να προσέλθετε τηνTρίτη 31 Μαρτίου  του 2015 και ώρα 19:00  στο Διασχολικό Αθλητικό Κέντρο Μελισσίων, Υψηλάντου  & Παναγούλη στον 1ο όροφο, για τη συνεδρίαση του Δ.Σ του Ν.Π.Δ.Δ της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/7.6.2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης –Πρόγραμμα Καλλικράτης», για συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα επισυναπτόμενα θέματα.

Συνημμένα:
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (prosklisi 6 2015 asxolepit.pdf)prosklisi 6 2015 asxolepit.pdf[ ]35 kB

Κλήρωση μελών επιτροπών της Σχολικής Επιτροπής Α' βάθμιας εκπαίδευσης

Θέμα: Κλήρωση μελών Επιτροπών διενέργειας διαγωνισμών και παραλαβής υλικών και εργασιών της Σχολικής Επιτροπής Α’ ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ έτους 2013.

Η Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Πεντέλης την Δευτέρα 28/1/2013 και ώρα 10:00πμ  θα διεξάγει κλήρωση για την ανάδειξη των τακτικών και αναπληρωματικών μελών που θα συγκροτήσουν τις σχετικές επιτροπές όπως αναφέρονται στο επισυναπτόμενο αρχείο.

Συνημμένα:
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (KlirosiAbathmias.pdf)KlirosiAbathmias.pdf[ ]53 kB

Πρόσκληση 1ης/2013 συνεδρίασης Σχολικής Επιτροπής Α´βάθμιας Εκπαίδευσης

Παρακαλείσθε να προσέλθετε τη  Δευτερα   7 Ιανουαρίου  του 2013 και ώρα 18.00 μ.μ στο Διασχολικό Αθλητικό Κέντρο Μελισσίων, Υψηλάντου  & Παναγούλη στον 2ο όροφο, για τη τακτική συνεδρίαση του Δ.Σ του Ν.Π.Δ.Δ της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/7.6.2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης –Πρόγραμμα Καλλικράτης», για συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα παρακάτω θέματα:

Συνημμένα:
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (Prosklisi1hsBsxolepit.pdf)Prosklisi1hsBsxolepit.pdf[ ]65 kB
Διαβάστε περισσότερα: Πρόσκληση 1ης/2013 συνεδρίασης Σχολικής Επιτροπής Α´βάθμιας Εκπαίδευσης

Πρόσκληση 1ης/2013 συνεδρίασης Σχολικής Επιτροπής Α´βάθμιας Εκπαίδευσης

Παρακαλείσθε να προσέλθετε τη  Δευτερα   7 Ιανουαρίου  του 2013 και ώρα 18.00 μ.μ στο Διασχολικό Αθλητικό Κέντρο Μελισσίων, Υψηλάντου  & Παναγούλη στον 2ο όροφο, για τη τακτική συνεδρίαση του Δ.Σ του Ν.Π.Δ.Δ της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/7.6.2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης –Πρόγραμμα Καλλικράτης», για συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα παρακάτω θέματα:

Διαβάστε περισσότερα: Πρόσκληση 1ης/2013 συνεδρίασης Σχολικής Επιτροπής Α´βάθμιας Εκπαίδευσης
Top