Συνεδριάσεις Ο.Ε.

Πρόσκληση 7ης συνεδρίασης Ο.Ε. 2017

Στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος (Καλαμβόκη 2Α  Μελίσσια 151 27)  την  28η του μηνός  Απριλίου 2017,  ημέρα Παρασκευή  και ώρα  08.30πμ

Συνημμένα:
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (proskl oe 07 2017.pdf)proskl oe 07 2017.pdf[ ]150 kB

Πρόσκληση στην 4η τακτική συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής

Παρακαλείστε να προσέλθετε στην 4η τακτική συνεδρίαση,  στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου, οδός  Καλαμβόκη 2Α , Μελίσσια,  την Τρίτη   5-3-2013  και ώρα 08.00 π.μ.,  σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθ. 75 του Ν.3852/7-6-2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης», προκειμένου να συζητήσουμε και αποφασίσουμε  για τα  θέματα  όπως αναφέρονται στο επισυναπτόμενο αρχείο.

Συνημμένα:
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (4h prosklisi OE 2013.pdf)4h prosklisi OE 2013.pdf[ ]70 kB

Πρόσκληση 1ης συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής 2013

Παρακαλείστε να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου, οδός  Καλαμβόκη 2Α , Μελίσσια,  την Πέμπτη 31-1-2013  και ώρα  09.00 π.μ.,  σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθ. 75 του Ν. 3852/7-6-2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης», προκειμένου να συζητήσουμε και αποφασίσουμε  για τα  θέματα όπως αναφέρονται στο επισυναπτόμενο αρχείο με την αναλυτική πρόσκληση.

Συνημμένα:
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (Prosklisi1hOE2013.pdf)Prosklisi1hOE2013.pdf[ ]80 kB

Πρόσκληση - 27η Συνεδρίαση Ο.Ε.

Παρακαλείστε να προσέλθετε στην 27η τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου, οδός  Καλαμβόκη 2Α , Μελίσσια,  την Πέμπτη 20-12-2012  και ώρα  8.30 π.μ.,  σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθ. 75 του Ν. 3852/7-6-2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης», προκειμένου να συζητήσουμε και αποφασίσουμε  για τα θέματα όπως αναφέρονται στο επισυναπτόμενο αρχείο. 

Συνημμένα:
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (Prosklisi 27 OE.pdf)Prosklisi 27 OE.pdf[ ]128 kB
Top