Συμβούλιο Ένταξης Μεταναστών

Επαναληπτική πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη συγκρότηση της Επιτροπής Ένταξης Μεταναστών του Δήμου Πεντέλης 2015

ΠΡΟΣ  ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ

(Μετανάστες κάτοχοι αδειών παραμονής & μόνιμοι κάτοικοι Καλλικρατικού Δήμου Πεντέλης)

Ο  Δήμος Πεντέλης προκειμένου να συγκροτήσει Συμβούλιο Ένταξης Μεταναστών (Άρθρο 78 Ν. 3852/2010) καλεί όσους επιθυμούν να εκλεγούν ως μέλη του ανωτέρω Συμβουλίου, να υποβάλλουν την υποψηφιότητά τους στο Γραφείο Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Πεντέλης (Δ/νση: Καλαμβόκη 2Α – 151 27 Μελίσσια), το αργότερο μέχρι τις 16 Ιανουαρίου 2015.

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη συγκρότηση του Συμβουλίου Ένταξης Μεταναστών του Δήμου Πεντέλης

ΠΡΟΣ  ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ

(Μετανάστες κάτοχοι αδειών παραμονής & μόνιμοι κάτοικοι Καλλικρατικού Δήμου Πεντέλης)

Ο  Δήμος Πεντέλης προκειμένου να συγκροτήσει Συμβούλιο Ένταξης Μεταναστών (Άρθρο 78 Ν. 3852/2010) καλεί όσους επιθυμούν να εκλεγούν ως μέλη του ανωτέρω Συμβουλίου, να υποβάλλουν την υποψηφιότητά τους στο Γραφείο Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Πεντέλης (Δ/νση: Καλαμβόκη 2Α – 151 27 Μελίσσια), το αργότερο μέχρι τις 9 Ιανουαρίου 2015.

Συνημμένα:
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (PROSKLHSH ENDIAFERONTOS metanaston 291214.pdf)PROSKLHSH ENDIAFERONTOS metanaston 291214.pdf[ ]51 kB

Σύνθεση Συμβουλίου Ένταξης Μεταναστών

Η Απόφαση Δ.Σ. 95/2013 ορίζει ως μέλη του Συμβουλίου Ένταξης Μεταναστών, του ∆ήμου Πεντέλης τους εξής:

  1. Καβουρίδη Αντώνιο ∆ημοτικό Σύμβουλο ως Πρόεδρο
  2. Τσουχνικά Ηλία ∆ημοτικό Σύμβουλο ως Μέλος
  3. Rexhepi Migena (Ρετζεπί Μιγκένα) από την Τοπική Κοινότητα Μεταναστών ως Μέλος
  4. Shehaj Mario (Σεχάϊ Μάριο) από την Τοπική Κοινότητα Μεταναστών ως Μέλος
  5. Kanaj Riza (Κανάϊ Ριζά) από την Τοπική Κοινότητα Μεταναστών ως Μέλος

Πρόσκληση 1ης συνεδρίασης Συμβουλίου Ένταξης Μεταναστών Δήμου Πεντέλης

Παρακαλείσθε να προσέλθετε στην αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου οδός Καλαμβόκη 2Α, την Τρίτη 21-5-2013  και ώρα 13:00, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 78 του Ν. 3852/7.6.2010 "Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης", για την πραγματοποίηση της 1ης / 2013  Τακτικής Συνεδρίασης της Επιτροπής Μεταναστών Δήμου Πεντέλης.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ :

ΘΕΜΑ 1ο  :  Προγραμματισμός δράσεων του Συμβουλίου Ένταξης Μεταναστών του Δήμου μας για το έτος 2013.

Διενέργεια εκλογών για το Συμβούλιο Ένταξης Μεταναστών

ΠΡΟΣ  ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ

(Μετανάστες κάτοχοι αδειών παραμονής & μόνιμοι κάτοικοι Καλλικρατικού Δήμου Πεντέλης)

Ο  Δήμος Πεντέλης προκειμένου να συγκροτήσει Συμβούλιο Ένταξης Μεταναστών (Άρθρο 78 Ν. 3852/2010) σας καλεί σε διενέργεια εκλογών για την ανάδειξη των αντιπροσώπων σας, στο Δημοτικό κατάστημα της έδρας του Δήμου Πεντέλης, δ/νση Καλαμβόκη 2Α – 15127 - Μελίσσια, την Κυριακή 10 Μαρτίου 2013 και από ώρα 10:30  π.μ. έως 12:30 μ.μ.

 

Συνημμένα:
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (EklogesMetanaston2013_prosklisi.pdf)EklogesMetanaston2013_prosklisi.pdf[ ]49 kB
Top