Αποφάσεις Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

10/2017

Επισυνάπτεται η απόφαση όπως αναφέρεται στον "3ος Πίνακας Αποφάσεων Ε.Π.Ζ. 2017"

Συνημμένα:
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (apof epz 10 2017 ada.pdf)apof epz 10 2017 ada.pdf[ ]207 kB

9/2017

Επισυνάπτεται η απόφαση όπως αναφέρεται στον "2ος Πίνακας Αποφάσεων Ε.Π.Ζ. 2017"

Συνημμένα:
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (APOF 9 EPZ 2017 ada new.pdf)APOF 9 EPZ 2017 ada new.pdf[ ]252 kB

8/2017

Επισυνάπτεται η απόφαση όπως αναφέρεται στον "2ος Πίνακας Αποφάσεων Ε.Π.Ζ. 2017"

Συνημμένα:
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (apof epz 8 2017.pdf)apof epz 8 2017.pdf[ ]154 kB

7/2017

Επισυνάπτεται η απόφαση όπως αναφέρεται στον "2ος Πίνακας Αποφάσεων Ε.Π.Ζ. 2017"

Συνημμένα:
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (apof epz 7 2017.pdf)apof epz 7 2017.pdf[ ]153 kB

6/2017

Επισυνάπτεται η απόφαση όπως αναφέρεται στον "2ος Πίνακας Αποφάσεων Ε.Π.Ζ. 2017"

Συνημμένα:
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (apof epz 6 2017.pdf)apof epz 6 2017.pdf[ ]213 kB
Top