Αποφάσεις Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

45/2017

Επισυνάπτεται η Απόφαση της ΕΠΖ όπως αναφέρεται στον "10ος Πίνακας Αποφάσεων Ε.Π.Ζ. 2017"

 

Συνημμένα:
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (apof_45_epz_2017.pdf)apof_45_epz_2017.pdf[ ]121 kB

44/2017

Επισυνάπτεται η Απόφαση της ΕΠΖ όπως αναφέρεται στον "9ος Πίνακας Αποφάσεων Ε.Π.Ζ. 2017"

Συνημμένα:
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (apof_epz_44_2017_ada.pdf)apof_epz_44_2017_ada.pdf[ ]204 kB

43/2017

Επισυνάπτεται η Απόφαση της ΕΠΖ όπως αναφέρεται στον "9ος Πίνακας Αποφάσεων Ε.Π.Ζ. 2017"

Συνημμένα:
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (apof_epz_43_2017_new.pdf)apof_epz_43_2017_new.pdf[ ]94 kB

42/2017

Επισυνάπτεται η Απόφαση της ΕΠΖ όπως αναφέρεται στον "9ος Πίνακας Αποφάσεων Ε.Π.Ζ. 2017"

Συνημμένα:
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (apof_epz_42_2017.pdf)apof_epz_42_2017.pdf[ ]133 kB

41/2017

Επισυνάπτεται η Απόφαση της ΕΠΖ όπως αναφέρεται στον "9ος Πίνακας Αποφάσεων Ε.Π.Ζ. 2017"

Συνημμένα:
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (apof_epz_41_2017.pdf)apof_epz_41_2017.pdf[ ]120 kB
Top