Αποφάσεις Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

09/2018

Επισυνάπτεται η Απόφαση όπως αναφέρεται στον "Πίνακα 2ης συνεδρίασης ΕΠΖ 2018"

Συνημμένα:
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (ApofEPZ-09-2018.pdf)ApofEPZ-09-2018.pdf[ ]153 kB

08/2018

Επισυνάπτεται η Απόφαση όπως αναφέρεται στον "Πίνακα 2ης συνεδρίασης ΕΠΖ 2018"

Συνημμένα:
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (ApofEPZ-08-2018.pdf)ApofEPZ-08-2018.pdf[ ]204 kB

07/2018

Επισυνάπτεται η Απόφαση όπως αναφέρεται στον "Πίνακα 2ης συνεδρίασης ΕΠΖ 2018"

Συνημμένα:
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (ApofEPZ-07-2018.pdf)ApofEPZ-07-2018.pdf[ ]168 kB

06/2018

Επισυνάπτεται η Απόφαση όπως αναφέρεται στον "Πίνακα 2ης συνεδρίασης ΕΠΖ 2018"

Συνημμένα:
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (ApofEPZ-06-2018.pdf)ApofEPZ-06-2018.pdf[ ]179 kB

05/2018

Επισυνάπτεται η Απόφαση όπως αναφέρεται στον "Πίνακα 2ης συνεδρίασης ΕΠΖ 2018"

Συνημμένα:
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (ApofEPZ-05-2018.pdf)ApofEPZ-05-2018.pdf[ ]203 kB
Top