Αποφάσεις Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

14/2018

Επισυνάπτεται η Απόφαση όπως αναφέρεται στον "3ος Πίνακας Αποφάσεων Ε.Π.Ζ. 2018"

Συνημμένα:
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (apofepz142018ada.pdf)apofepz142018ada.pdf[ ]200 kB

13/2018

Επισυνάπτεται η Απόφαση όπως αναφέρεται στον "3ος Πίνακας Αποφάσεων Ε.Π.Ζ. 2018"

Συνημμένα:
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (apofepz132018.pdf)apofepz132018.pdf[ ]152 kB

12/2018

Επισυνάπτεται η Απόφαση όπως αναφέρεται στον "3ος Πίνακας Αποφάσεων Ε.Π.Ζ. 2018"

Συνημμένα:
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (apofepz122018.pdf)apofepz122018.pdf[ ]153 kB

11/2018

Επισυνάπτεται η Απόφαση όπως αναφέρεται στον "3ος Πίνακας Αποφάσεων Ε.Π.Ζ. 2018"

Συνημμένα:
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (apofepz112018.pdf)apofepz112018.pdf[ ]154 kB

10/2018

Επισυνάπτεται η Απόφαση όπως αναφέρεται στον "3ος Πίνακας Αποφάσεων Ε.Π.Ζ. 2018"

Συνημμένα:
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (apofepz102018.pdf)apofepz102018.pdf[ ]194 kB
Top