Αποφάσεις Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

13/2017

Επισυνάπτεται η απόφαση όπως αναφέρεται στον "3ος Πίνακας Αποφάσεων Ε.Π.Ζ. 2017"

Συνημμένα:
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (apof epz 13 new  2017 ada.pdf)apof epz 13 new 2017 ada.pdf[ ]251 kB

12/2017

Επισυνάπτεται η απόφαση όπως αναφέρεται στον "3ος Πίνακας Αποφάσεων Ε.Π.Ζ. 2017"

Συνημμένα:
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (apof epz 12 2017.pdf)apof epz 12 2017.pdf[ ]200 kB

11/2017

Επισυνάπτεται η απόφαση όπως αναφέρεται στον "3ος Πίνακας Αποφάσεων Ε.Π.Ζ. 2017"

Συνημμένα:
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (apof epz 11 2017.pdf)apof epz 11 2017.pdf[ ]226 kB

10/2017

Επισυνάπτεται η απόφαση όπως αναφέρεται στον "3ος Πίνακας Αποφάσεων Ε.Π.Ζ. 2017"

Συνημμένα:
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (apof epz 10 2017 ada.pdf)apof epz 10 2017 ada.pdf[ ]207 kB

9/2017

Επισυνάπτεται η απόφαση όπως αναφέρεται στον "2ος Πίνακας Αποφάσεων Ε.Π.Ζ. 2017"

Συνημμένα:
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (APOF 9 EPZ 2017 ada new.pdf)APOF 9 EPZ 2017 ada new.pdf[ ]252 kB
Top