Συνεδριάσεις

Πρόσκληση στην 4η έκτακτη συνεδρίαση της Εκτελεστικής Επιτροπής

Παρακαλείσθε να προσέλθετε στην αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου οδός Καλαμβόκη 2Α, την Παρασκευή 1 Μαρτίου έτους 2013  και ώρα 12:00, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 62 του Ν. 3852/7.6.2010 "Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης", για την πραγματοποίηση της 4ης Έκτακτης Συνεδρίασης έτους 2013 της Εκτελεστικής Επιτροπής Δήμου Πεντέλης.

Συνημμένα:
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (PROSKLHSH4hEktelestiki2013.pdf)PROSKLHSH4hEktelestiki2013.pdf[ ]55 kB

Πρόσκληση στην 1η /2013 τακτική συνεδρίαση της Εκτελεστικής Επιτροπής

Παρακαλείσθε να προσέλθετε στην αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου οδός Καλαμβόκη 2Α, την Παρασκευή 25 Ιανουαρίου έτους 2013  και ώρα 12.00΄, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 62 του Ν.3852/7.6.2010  "Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης", για την πραγματοποίηση της 1ης/2013 Τακτικής Συνεδρίασης της Εκτελεστικής Επιτροπής Δήμου Πεντέλης.

Συνημμένα:
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (1h2013SynedriasiEktelesi.pdf)1h2013SynedriasiEktelesi.pdf[ ]51 kB
Top