Προκηρύξεις διαγωνισμών

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια και τοποθέτηση πινάκων σμάλτου (μαρκαδόρου) για το Λύκειο Μελισσίων και το Λύκειο Πεντέλης

Προσφορές γίνονται δεκτές μέχρι και την 22/01/2018 ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00 στο πρωτόκολλο του ΝΠΔΔ, στην διεύθυνση Υψηλάντου 7 & Παναγούλη Μελίσσια Τ.Κ. 15127.

Πληροφορίες δίνονται από την έδρα του ΝΠΔΔ στο τηλέφωνο 210 6096930, όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, υπεύθυνος κ. Καψάλης Μιχάλης.

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια και τοποθέτηση σιδερένιων λαμαρινών, θυρών, κάγκελων στο Λύκειο Μελισσίων

Προσφορές γίνονται δεκτές μέχρι και την 22/01/2018 ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00 στο πρωτόκολλο του ΝΠΔΔ, στην διεύθυνση Υψηλάντου 7 & Παναγούλη Μελίσσια Τ.Κ. 15127. 

Πληροφορίες δίνονται από την έδρα του ΝΠΔΔ στο τηλέφωνο 210 6096930, όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, υπεύθυνος κ. Καψάλης Μιχάλης.

Συλλογή προσφορών για υπηρεσίες φύλαξης - φρούρησης εγκαταστάσεων και χώρων των Δημοτικών Κοινοτήτων για το έτος 2018

Όσοι ενδιαφέρονται μπορούν να καταθέσουν προσφορά σύμφωνα με την με αρ. 45/2017 μελέτη της Δ/νσης Τεχνιικών Υπηρεσιών και την με αριθμ. 326/2017 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής έως και την Δευτέρα  22/1/2018.

Προκήρυξη θέσης Εργολάβου Καθαρισμού με σύμβαση μίσθωσης έργου για το 1ο-6ο Νηπιαγωγείο Μελισσίων

Η Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δ. Πεντέλης προκηρύσσει μία θέση εργολάβου καθαρισμού με σύμβαση μίσθωσης έργου  στο 1ο & 6ο Νηπιαγωγείο Μελισσίων για τον καθαρισμό συνολικά (6) αιθουσών.  Η σύμβαση θα έχει ισχύ από την ημερομηνία υπογραφής της και μέχρι τις 30/6/2018.

Ο ανάδοχος θα αναλάβει τον καθαρισμό των αιθουσών διδασκαλίας, των γραφείων, καθώς και όλων των κοινόχρηστων χώρων του σχολείου σε καθημερινή βάση.

Η προθεσμία για την υποβολή αιτήσεων θα είναι μέχρι την Παρασκευή  12/1/2018 και ώρα 14.00, στα γραφεία της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Πεντέλης, Υψηλάντου 7 και Παναγούλη, Μελίσσια.

Συλλογή προσφορών για την προμήθεια σταθερών υπολογιστών για τα Σχολεία της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Πεντέλης

Προσφορές γίνονται δεκτές μέχρι και την 15/1/2018 ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00 στο πρωτόκολλο του ΝΠΔΔ, στην διεύθυνση Υψηλάντου 7 & Παναγούλη Μελίσσια Τ.Κ. 15127. Πληροφορίες δίνονται από την έδρα του ΝΠΔΔ στο τηλέφωνο 210 6095155, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, υπεύθυνος κ. Καψάλης Μιχάλης.

Top