Προκηρύξεις διαγωνισμών

Συλλογή προσφορών για την παροχή υπηρεσιών Τεχνικού Ασφαλείας για το έτος 2017

Όσοι ενδιαφέρονται μπορούν να καταθέσουν προσφορά σύμφωνα με την με αρ. 3/2017 μελέτη της Δ/νσης Διοικητικού και την με αριθμ. 152/2017 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής έως και την Δευτέρα 17/7/2017. Για τυχόν διευκρινήσεις, επικοινωνήστε με το τμήμα Προμηθειών του Δήμου στα τηλέφωνα 213 2050070-69.

Συλλογή προσφορών για παροχή υπηρεσίας ιατρού εργασίας για το έτος 2017

Όσοι ενδιαφέρονται μπορούν να καταθέσουν προσφορά σύμφωνα με την με αρ. 2/2017 μελέτη της δ/νσης διοικητικού και την με αριθμ. 153/2017 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής έως και την Δευτέρα 17/7/2017. Για τυχόν διευκρινήσεις, επικοινωνήστε με το τμήμα Προμηθειών του Δήμου στα τηλέφωνα 213 2050070-69.

Ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την προμήθεια τροφίμων για το Ν.Π.Δ.Δ. Ο.Κ.Π.Α.

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr.

Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών: 17/7/2017 ώρα 8:00 π.μ.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 10/8/2017 και ώρα 14:00 μ.μ.

Τη διακήρυξη και τη μελέτη μπορείτε να βρείτε εδώ: 

http://www.eprocurement.gov.gr/actSearch/faces/active_search_main.jspx?_afrLoop=1808227424032035&_afrWindowMode=0&_adf.ctrl-state=eh5v3rzzd_4

Πληροφορίες στα τηλέφωνα 213 2050070-69 & FAX επικοινωνίας 213 2050039, αρμόδιοι υπάλληλοι για επικοινωνία κ. Αναστασία Μυλωνά και κ. Καριπίδου Μαρία.

Συλλογή προσφορών για την προμήθεια πλαστικών κάδων μηχανικής αποκομιδής απορριμμάτων

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν προσφορά σύμφωνα με την με αρ. 25/2017 μελέτη της Δ/νσης Τεχνικής Υπηρεσίας μέχρι την Δευτέρα 10
Ιουλίου 2017. Για τυχόν διευκρινήσεις, επικοινωνήστε με το τμήμα Προμηθειών του Δήμου στα τηλέφωνα 213 2050070-69.

Συνοπτικός Διαγωνισμός Για Την Προμήθεια Ηλεκτρολογικού Υλικού & Φωτιστικών Σωμάτων Οδών Για Το 2017

Ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών με όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά ορίζεται η 11η Ιουλίου 2017 ημέρα Τρίτη, και ώρα 10:00 π.μ.

Οι προσφορές μπορεί να κατατίθενται στο γραφείο της Επιτροπής παραλαβής και αποσφράγισης την παραπάνω ημερομηνία και ώρα. 

Η αίτηση θα συνοδεύεται  υποχρεωτικά με τα δικαιολογητικά που αναφέρονται  στην μελέτη-διακήρυξη.

Τυχόν διευκρινίσεις σχετικά με τους όρους της Διακήρυξης παρέχονται από το Τμήμα Προμηθειών της Διεύθυνσης Οικονομικού τηλ:213 2050070-69, fax 213 2050039, Email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε..

Top