Απολογισμός Δήμου

Απολογιστικός Πίνακας 2015

Επισυνάπτεται ο σχετικός πίνακας για το έτος 2015 αναρτημένος με ΑΔΑ.

Συνημμένα:
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (Apologismos 2015 ada.pdf)Apologismos 2015 ada.pdf[ ]108 kB

Απολογιστικός Πίνακας 2014

Επισυνάπτεται ο σχετικός πίνακας για το έτος 2014 αναρτημένος με ΑΔΑ.

Συνημμένα:
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (apologismos 2014 ada.pdf)apologismos 2014 ada.pdf[ ]109 kB

Απολογιστικός Πίνακας 2013

Επισυνάπτεται ο σχετικός πίνακας για το έτος 2013

Συνημμένα:
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (apologistikos pinakas 2013.pdf)apologistikos pinakas 2013.pdf[ ]68 kB

Απολογιστικός Πίνακας 2012

Επισυνάπτεται αναλυτικός απολογιστικός πίνακας για το έτος 2012.

Συνημμένα:
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (AnakefalaiotikosPinakasEtos2012.pdf)AnakefalaiotikosPinakasEtos2012.pdf[ ]42 kB

Απολογιστικός Πίνακας 2011

Ενημερωθείτε για τον απολογισμό του Δ.Πεντέλης το 2011 από το παρακάτω συνημμένο αρχείο...

Συνημμένα:
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (2011_Apologistikos_Pinakas.pdf)2011_Apologistikos_Pinakas.pdf[ ]47 kB
Top