Συνεδριάσεις Δ.Κ. Μελισσίων

Πρόσκληση 4ης συνεδρίασης Συμβουλίου ΔΚ Μελισσίων

Παρακαλείσθε να προσέλθετε στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, οδός Καλαμβόκη 2Α , την Τετάρτη 8 Φεβρουαρίου 2013 και ώρα 18:00, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 88 του Ν.3852/2010 «Νέα Aρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» προκειμένου να συζητήσουμε και αποφασίσουμε για τα θέματα όπως αναφέρονται στην επισυναπτόμενη πρόσκληση.

Συνημμένα:
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (Prosklisi4hDKMelission.pdf)Prosklisi4hDKMelission.pdf[ ]51 kB

Πρόσκληση 1ης συνεδρίασης Συμβουλίου Δ.Κ. Μελισσίων

Παρακαλείσθε να προσέλθετε στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, οδός Καλαμβόκη 2Α , την Τρίτη  8 Ιανουαρίου 2013 και ώρα 17:30, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 88 του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» προκειμένου να συζητήσουμε και αποφασίσουμε για τα παρακάτω θέματα:

  1. Παράταση προέγκρισης άδειας ίδρυσης καταστήματος «ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ ΜΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΨΗΣΗΣ» του Ηρακλή Γεωργαλάκη   επί των οδών  Ελ. Βενιζέλου αρ. 9 & Καραϊσκάκη στα  Μελίσσια έως την 30.3.2013.
  2. Προέγκριση άδειας ίδρυσης Κ.Υ.Ε. «PET SHOP (Εμπόριο κατοικίδιων ζώων και ζωοτροφών» της Majlinda Sinani στη Λ. Πεντέλης αρ. 19  στα Μελίσσια.
Συνημμένα:
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (Prosklisi1hsDKMelision.pdf)Prosklisi1hsDKMelision.pdf[ ]83 kB

Πρόσκληση 1ης συνεδρίασης Συμβουλίου Δ.Κ. Μελισσίων 2013

Παρακαλείσθε να προσέλθετε στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, οδός Καλαμβόκη 2Α , την Τρίτη  8 Ιανουαρίου 2013 και ώρα 17:30, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 88 του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» προκειμένου να συζητήσουμε και αποφασίσουμε για τα παρακάτω θέματα:

  1. Παράταση προέγκρισης άδειας ίδρυσης καταστήματος «ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ ΜΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΨΗΣΗΣ» του Ηρακλή Γεωργαλάκη   επί των οδών  Ελ. Βενιζέλου αρ. 9 & Καραϊσκάκη στα  Μελίσσια έως την 30.3.2013.
  2. Προέγκριση άδειας ίδρυσης Κ.Υ.Ε. «PET SHOP (Εμπόριο κατοικίδιων ζώων και ζωοτροφών» της Majlinda Sinani στη Λ. Πεντέλης αρ. 19  στα Μελίσσια.
Συνημμένα:
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (Prosklisi1hsDKMelision.pdf)Prosklisi1hsDKMelision.pdf[ ]83 kB
Top