Συναντήσεις με το Δήμαρχο

Συνάντηση με το Δήμαρχο 20-02-2017

Επισυνάπτεται αρχείο με τα κύρια σημεία της συνάντησης

Συνάντηση με το Δήμαρχο 17-02-2017

Επισυνάπτεται αρχείο με τα κύρια σημεία της συνάντησης

Συνημμένα:
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (DAILY 17  02  2017.pdf)DAILY 17 02 2017.pdf[ ]464 kB

Συνάντηση με το Δήμαρχο 16-02-2017

Επισυνάπτεται αρχείο με τα κύρια σημεία της συνάντησης

Συνημμένα:
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (DAILY 16 02  2017.pdf)DAILY 16 02 2017.pdf[ ]452 kB

Συνάντηση με το Δήμαρχο 15-02-2017

Επισυνάπτεται αρχείο με τα κύρια σημεία της συνάντησης

Συνημμένα:
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (DAILY 15  02  2017.pdf)DAILY 15 02 2017.pdf[ ]452 kB

Συνάντηση με το Δήμαρχο 14-02-2017

Επισυνάπτεται αρχείο με τα κύρια σημεία της συνάντησης

Συνημμένα:
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (DAILY 14  02  2017.pdf)DAILY 14 02 2017.pdf[ ]458 kB
Top