Συναντήσεις με το Δήμαρχο

Συνάντηση με το Δήμαρχο 24-03-2017

Επισυνάπτεται αρχείο με τα κύρια σημεία της συνάντησης

Συνημμένα:
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (DAILY 24 03 2017.pdf)DAILY 24 03 2017.pdf[ ]296 kB

Συνάντηση με το Δήμαρχο 23-03-2017

Επισυνάπτεται αρχείο με τα κύρια σημεία της συνάντησης

Συνημμένα:
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (DAILY 23 03 2017.pdf)DAILY 23 03 2017.pdf[ ]283 kB

Συνάντηση με το Δήμαρχο 22-03-2017

Επισυνάπτεται αρχείο με τα κύρια σημεία της συνάντησης

Συνημμένα:
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (DAILY 22 03 2017.pdf)DAILY 22 03 2017.pdf[ ]290 kB

Συνάντηση με το Δήμαρχο 21-03-2017

Επισυνάπτεται αρχείο με τα κύρια σημεία της συνάντησης

Συνημμένα:
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (DAILY 21 03 2017.pdf)DAILY 21 03 2017.pdf[ ]285 kB

Συνάντηση με το Δήμαρχο 20-03-2017

Επισυνάπτεται αρχείο με τα κύρια σημεία της συνάντησης

Συνημμένα:
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (DAILY 20 03 2017.pdf)DAILY 20 03 2017.pdf[ ]284 kB
Top