Συναντήσεις με το Δήμαρχο

Συνάντηση με το Δήμαρχο 25-05-2017

Επισυνάπτεται αρχείο με τα κύρια σημεία της συνάντησης 

Συνημμένα:
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (daily25052017.pdf)daily25052017.pdf[ ]288 kB

Συνάντηση με το Δήμαρχο 24-05-2017

Επισυνάπτεται αρχείο με τα κύρια σημεία της συνάντησης 

Συνημμένα:
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (daily24052017.pdf)daily24052017.pdf[ ]281 kB

Συνάντηση με το Δήμαρχο 23-05-2017

Επισυνάπτεται αρχείο με τα κύρια σημεία της συνάντησης

Συνημμένα:
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (daily2352017.pdf)daily2352017.pdf[ ]296 kB

Συνάντηση με το Δήμαρχο 22-05-2017

Επισυνάπτεται αρχείο με τα κύρια σημεία της συνάντησης

Συνημμένα:
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (daily22052017.pdf)daily22052017.pdf[ ]300 kB

Συνάντηση με το Δήμαρχο 19-05-2017

Επισυνάπτεται αρχείο με τα κύρια σημεία της συνάντησης

Συνημμένα:
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (daily 19052017.pdf)daily 19052017.pdf[ ]306 kB
Top