Συναντήσεις με το Δήμαρχο

Συνάντηση με το Δήμαρχο 24-04-2017

Επισυνάπτεται αρχείο με τα κύρια σημεία της συνάντησης

Συνημμένα:
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (daily24042017.pdf)daily24042017.pdf[ ]452 kB

Συνάντηση με το Δήμαρχο 20-04-2017

Επισυνάπτεται αρχείο με τα κύρια σημεία της συνάντησης

Συνημμένα:
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (dialy20042017.pdf)dialy20042017.pdf[ ]458 kB

Συνάντηση με το Δήμαρχο 19-04-2017

Επισυνάπτεται αρχείο με τα κύρια σημεία της συνάντησης

Συνημμένα:
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (daily19042017.pdf)daily19042017.pdf[ ]454 kB

Συνάντηση με το Δήμαρχο 18-04-2017

Επισυνάπτεται αρχείο με τα κύρια σημεία της συνάντησης

Συνημμένα:
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (daily18417.pdf)daily18417.pdf[ ]85 kB

Συνάντηση με το Δήμαρχο 13-04-2017

Επισυνάπτεται αρχείο με τα κύρια σημεία της συνάντησης

Συνημμένα:
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (daily13042017.pdf)daily13042017.pdf[ ]473 kB
Top