Αποφάσεις Δημάρχου

Απόφαση Δημάρχου 546/2018 - ορισμός υπευθύνου

Επισυνάπτεται η Απόφαση με αρ. ΑΔΑ.

Συνημμένα:
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (apofdim-546-2018ada.pdf)apofdim-546-2018ada.pdf[ ]274 kB

Απόφαση Δημάρχου 522/2018 - πρόσληψη προσωπικού

Επισυνάπτεται η Απόφαση Δημάρχου.

Συνημμένα:
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (apofDim5222018adaProsl3K.pdf)apofDim5222018adaProsl3K.pdf[ ]398 kB

Απόφαση Δημάρχου 507/2018 - ορισμός ομάδας αξιολόγησης

Επισυνάπτεται η απόφαση με αρ. ΑΔΑ

Συνημμένα:
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (apofdim-507-2018-ada.pdf)apofdim-507-2018-ada.pdf[ ]667 kB

Απόφαση Δημάρχου 506/2018 - ορισμός ομάδας αξιολόγησης

Επισυνάπτεται η απόφαση με αρ. ΑΔΑ

Συνημμένα:
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (apofdim-506-2018-ada.pdf)apofdim-506-2018-ada.pdf[ ]667 kB

Απόφαση Δημάρχου 505/2018 - ορισμός ομάδας αξιολόγησης

Επισυνάπτεται η απόφαση με αρ. ΑΔΑ

Συνημμένα:
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (apofdim-505-2018-ada.pdf)apofdim-505-2018-ada.pdf[ ]666 kB
Top