Αποφάσεις Δημάρχου

Απόφαση Δημάρχου 1011/2018 - Αποδοχή παραίτησης υπαλλήλου

Επισυνάπτεται η Απόφαση με αρ. ΑΔΑ.

Συνημμένα:
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (apofdim-1011-2017-ada-fek.pdf)apofdim-1011-2017-ada-fek.pdf[ ]278 kB

Απόφαση Δημάρχου 288/2018 - κατάταξη υπαλλήλου

Επισυνάπτεται η Απόφαση με αρ. ΑΔΑ.

Συνημμένα:
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (apofdim288-2018-ada.pdf)apofdim288-2018-ada.pdf[ ]296 kB

Απόφαση Δημάρχου 274/2018 - ορισμός Αναπληρωτή Διευθυντή ΚΕΠ

Επισυνάπτεται η Απόφαση με αρ. ΑΔΑ.

Συνημμένα:
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (apofdim274-2018-ada.pdf)apofdim274-2018-ada.pdf[ ]90 kB

Απόφαση Δημάρχου 223/2018 - Ορισμός Εντεταλμένου Δημοτικού Συμβούλου

Επισυνάπτεται η απόφαση Δημάρχου με αρ. ΑΔΑ.

Συνημμένα:
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (apofdimarxou2232018ada.pdf)apofdimarxou2232018ada.pdf[ ]395 kB

Απόφαση Δημάρχου 214/2018 - Συγκρότηση πενταμελούς επιτροπής

Επισυνάπτεται η Απόφαση Δημάρχου.

Συνημμένα:
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (apofdimarxou2142018ada.pdf)apofdimarxou2142018ada.pdf[ ]169 kB
Top